Analyse en reflectie

België en Congo: nog steeds een (neo-) koloniale relatie? (Tony Busselen *)-

No image found

wo 16 mei 2007 -Respectabele publicaties en organisaties als The Lancet en het International Rescue Committee bevestigden de voorbije jaren herhaaldelijk: van 1998 tot 2003 kwamen in Congo 4 tot 5 miljoen mensen om het leven door de oorlogsomstandigheden. De BBC meldde vorig jaar terloops dat het conflict in Congo “veel meer mensenlevens opeiste dan gelijk welk ander gewapend coflict sinds de Tweede Wereldoorlog”. De Congolese miserie kan je moeilijk vatten in statistieken alleen. Jaar na jaar ziet het dagelijkse lot van de modale Congolees er slechter uit.

Read More

28.12.06 Rol van oliebelangen in gewapende conflicten in de DRC (Nils Duquet)

No image found

De afgelopen jaren is er zowel vanuit maatschappelijke als wetenschappelijke hoek veel aandacht besteed aan de rol die grondstoffen hebben gespeeld in de gewapende conflicten in de DRC. In zoverre zelfs dat de strijd tussen de verschillende fracties in het land regelmatig louter en alleen werden beschouwd als een meedogenloze strijd tussen krijgsheren om de controle van deze grondstoffen. Terwijl de rol van diamanten, goud en andere mineralen vaak aan bod kwam in wetenschappelijke studies en rapporten van ngo’s, werden oliebelangen vaak genegeerd als potentiële factor in de gewapende conflicten in de DRC. Dit ondanks de vaststelling dat de aanwezigheid van oliereserves een belangrijke en gedocumenteerde impact hebben gehad op de burgeroorlogen in een aantal buurlanden van de DRC, meer bepaald Angola en Congo-Brazzaville.

Read More

31.10.06 Prevalentie en determinanten gebruik van moderne contraceptiemethodes in Kinshasa, DR Congo (Contraception)

No image found

In 2003 werd in Kinshasa, DR Congo, een studie uitgevoerd naar het gebruik van moderne contraceptieve methodes onder vijfhonderd potentiële moeders (15-49 jaar oud). Hier volgt een samenvattingen van de bevindingen en aanbevelingen van de Congolese onderzoekers.

Het regelmatig gebruik van contraceptiemethodes door vrouwen op vruchtbare leeftijd blijft laag in de Democratische Republiek Congo. De prevalentie van het gebruik van contraceptieve middelen bij vrouwen van vruchtbare leeftijd overstijgt gewoonlijk niet de 5%, en deze trend veranderde niet sinds 1983. Het land heeft zowel een hoge fertiliteit (7,3) als een hoge mortaliteitsratio bij moeders (1298/100.000 geboortes). Deze hoge cijfers bewijzen de nood aan specifieke, goed uitgewerkte strategieën om de voortplantingszorg te verbeteren. Het risico van sterfte van moeders bij bevallingen stijgt proportioneel met het aantal zwangerschappen, zo bewezen studies. Een vermindering van het risico op een zwangerschap en/of het zorgen voor een grotere interval tussen geboortes kan een positieve impact hebben op de vermindering van de geboortesterfte bij moeders. Hierin ligt ook het belang van een gezondheidssysteem dat aandacht besteed aan contraceptiemethodes. Het doel van deze studies is het verschaffen van basisgegevens alvorens er gewag gemaakt kan worden van een nieuwe aanzet tot een plan voor familieplanning.

Read More

15.10.06 Pleidooi voor seksuele voorlichting in schoolhandboeken (L’Avenir)

No image found

De pandemie HIV/AIDS, die wereldwijd 40 miljoen mensen besmette, blijft uitbreiden. Hierdoor ziet de internationale gemeenschap zich genoodzaakt om een efficiënt antwoord te geven op deze enorme uitdaging. Volgens de VN zijn veel kinderen aan deze ziekte blootgesteld. Een groot deel onder hen begint, om in hun meest elementaire behoeften te voorzien, vroegtijdig met seksualiteit. Om de strijd met deze oprukkende realiteit aan te gaan, moet men beginnen met het opnemen van seksuele voorlichting in de schoolhandboeken van kinderen. Het spreekt voor zich dat er een taak voor de ouders is weggelegd. Ze moeten er met hun kinderen over durven spreken.

Read More

QUE VOULAIT PIERRE MULELE ? (Debout, Congolais)

No image found

COMMUNICATION DU CAMARADE F. MAYENGO A L’OCCASION DE
LA 38 ème COMMEMORATION DE LA MORT DU CAMARADE PIERRE MULELE
– 03 OCTOBRE 1968 – 03 OCTOBRE 2006 -,
dans la salle du Zoo de Kinshasa, communication lue le 15 Octobre 2006

Read More

De vrouw in Congo (deel 1): huishoudsters, geen politici (Geert Stienissen)

No image found

‘De Congolezen kiezen massaal, titelden kranten wereldwijd’. Met dat massaal viel het nog wel mee met 70%. Massaal kiezen deden ze vooral voor mannen, deze vertegenwoordigen namelijk meer dan 90% van de verkozenen. In dit eerste deel in een reeks met analyses over de vrouw in Congo blikken we terug op de invloed van de kolonisatie op het vrouwbeeld in Congo. De vrouw was voor alles moeder en huisvrouw.

Read More