Procureur Internationaal Strafhof erg ongerust over geweld in provincie Ituri (CongoForum)

DEN HAAG – De procureur van het Internationaal Strafhof, Fatou Bensouda, maakt zich ernstige zorgen over zwaar geweld in Djugu en Mahagi, twee territoria in de provincie Ituri. Ze heeft daarover al heel wat verslagen ontvangen. Het geweld is al een paar maanden aan het toenemen, meldt Radio Okapi.

Fatou Bensouda zegt over geloofwaardige inlichtingen te beschikken die wijzen op talloze aanvallen tegen de burgerbevolking in delen van Ituri. In de afgelopen maanden werd het geweld alleen maar erger. Er zijn ook geregeld aanvallen tegen kampen met ontheemde burgers en tegen bepaalde bevolkingsgroepen.

De procureur heeft weet van moorden en verminkingen, en de slachtoffers zijn vaak zelfs kinderen. Er is sprake van ontvoeringen, brutale terechtstellingen; seksuele misdrijven tegen vrouwen, mannen en kinderen, plunderingen, feiten van brandstichting, het vernielen van huizen en andere feiten.

Zulke feiten kunnen mogelijk tot processen bij het Internationaal Strafhof leiden, waarschuwt Fatou Bensouda. Het Internationaal Strafhof heeft al sinds 2004 een onderzoek lopen in Congo. De diensten van de procureur blijven nauwgezet opvolgen wat er allemaal gebeurt in Congo, ook in Ituri.

De procureur roept alle groepen en partijen op om meteen een einde te maken aan de aanvallen, met name die tegen burgers.

Het Internationaal Strafhof zal de samenwerking met de Congolese overheid opvoeren om feiten zoveel mogelijk in kaart te brengen en om te kijken wat er kan worden ondernomen tegen een aantal daders. Het Congolese gerecht heeft hierbij ook een belangrijke rol te spelen.

Ook in Congo wordt nu gestreden tegen het coronavirus. “Maar zodra de omstandigheden het mogelijk maken, zal ik medewerkers naar Congo sturen”, aldus nog de procureur.

© CongoForum, 05.06.20

Beeld : Fatou Bensouda

Bron : VN

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.