Rapport ACAJ bevestigt inefficiëntie Congolese justitie (CongoForum)

KINSHASA – De ‘Association congolaise pour l’accès à la justice’ (ACAJ) heeft tussen januari 2019 en nu 12.800 gevallen genoteerd die de inefficiëntie van het Congolese gerecht illustreren. Soms krijgen burgers gewoon geen gerechtigheid, feiten blijven straffeloos, rechters laten zich omkopen en ga zo maar door.

Het cijfer komt uit een nieuw rapport van ACAJ dat zaterdag werd voorgesteld in Kinshasa. De organisatie roept de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke machten op om maatregelen te nemen en zo een echte rechtsstaat uit te bouwen.

ACAJ wijst op het belang van respect voor de wettelijke regels, juridische zekerheid, preventie van machtsmisbruik, rekenschap, gelijkheid voor wet, de toegankelijkheid van het gerecht. De rechterlijke macht krijgt nog altijd geen financiële dotatie, ook al is dat wel voorzien in artikel 149 van de Grondwet.

Volgens ACAJ slagen mensen met weinig middelen er niet in om rechtszaken te winnen, zelfs niet wanneer ze gelijk hebben. Sommige rechters doen er alles aan om geld te verdienen met de vonnissen die ze vellen, ook in conflicten die betrekking hebben op de overheid en haar entiteiten.

© CongoForum, 14.06.21 (db)

Beeld – bron: Twitter

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.