Tshisekedi wil commissie voor de repatriëring van het Congolese culturele erfgoed (CongoForum)

KINSHASA- In zijn mededeling tijdens de 29e zitting van de ministerraad in Kinshasa vorige vrijdag heeft president Félix Tshisekedi de kwestie van het herstel van het Congolese erfgoed in de wereld aan de orde gesteld. Centraal staat het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, dat vol staat met de mooiste werken van de DRC, van onschatbare waarde. Dat bericht MediaCongo.

Félix Tshisekedi toonde zich verheugd over de medewerking van de Belgische autoriteiten en benadrukte dat dit repatriëringsproces vrij van alle geestdrift (“passion”) moet zijn en deel moet uitmaken van een nieuw cultureel beleid dat op wederzijds respect is gebaseerd.

De terugkeer van deze werken zou niet alleen de Congolezen maar ook de Afrikanen de bevestiging van hun identiteit geven. Het zal wederzijds begrip bevorderen en een interculturele en intergenerationele dialoog mogelijk maken, aldus MediaCongo.

Nationale commissie

Om dit proces te doen slagen, heeft de Congolese president de eerste minister, Jean-Michel Sama Lukonde, opgedragen een nationale commissie voor gemeenschappelijk beleid in te stellen voor de repatriëring van het Congolese culturele erfgoed.

Deze commissie moet alle belanghebbenden bevatten, met name: de betrokken ministeries, deskundigen, wetenschappers, traditionele stamhoofden, traditionele autoriteiten, monarchen, enz.

Doel is een diepgaande discussie te voeren over de uitvoering van een coherent nationaal beleid inzake de repatriëringsstrategie en de voorwaarden voor een geslaagde herbestemming en valorisatie van het erfgoed.

Aangezien het thema van zijn mandaat aan het hoofd van de Afrikaanse Unie “Kunst, cultuur en erfgoed: hefbomen voor de opbouw van het Afrika dat wij wensen” is, moet Félix Tshisekedi, alvorens de wimpel aan zijn opvolger over te dragen, alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het Congolese erfgoed wordt teruggegeven, besluit MediaCongo.

© CongoForum – 22.11.21

Beeld-bron: Eddy Merveillie

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.