DRC: meer dan 170.000 ontheemden door offensieven M23 (Bintou Keita, VN) (CongoForum)

NEW YORK/GOMA- Sinds de hervatting van de offensieven van de M23-terroristen in maart in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC), waar de veiligheidssituatie is verslechterd, zijn meer dan honderdzeventig ontheemden geregistreerd. De speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal in de DRC, Bintou Keita, heeft deze situatie op woensdag 29 juni betreurd, tijdens de presentatie van de situatie in de DRC voor de VN-Veiligheidsraad.

Deze mensen zijn gedwongen te “vluchten”, met name vanwege de intensivering van de aanvallen van de Beweging van 23 maart (M23) tegen de burgerbevolking, de nationale veiligheidstroepen en de vredeshandhavers, aldus Bintou Keita, woensdag voor de Veiligheidsraad.

Terwijl sommigen onderdak hebben gevonden bij gastgezinnen, zijn de door humanitaire partners gebouwde gemeenschapsschuilplaatsen overvol geraakt, net als scholen, stadions en andere collectieve ruimten waar andere ontheemden onderdak vonden, voegde zij eraan toe.

Het hoofd van de VN-missie voor stabiliteit in de Democratische Republiek Congo (MONUSCO) heeft ook melding gemaakt van aanvallen door de Geallieerde Democratische Strijdkrachten (ADF) van de Coalitie van Congolese Democraten (CODECO), alsmede van aanvallen door andere gewapende groeperingen in Ituri en Noord-Kivu.

Mevrouw Keita toonde zich met name bezorgd over de daaruit voortvloeiende belemmering van de scholing van kinderen, “hetgeen slechts één voorbeeld is van de wijze waarop de heropleving van de M23 het dagelijks leven heeft ontwricht van een burgerbevolking die reeds onder aanhoudende onveiligheid te lijden heeft.

In deze moeilijke veiligheidscontext prees de speciale vertegenwoordiger “de krachtige en proactieve reactie van MONUSCO” die, handelend overeenkomstig haar mandaat en met strikte inachtneming van het beleid van zorgvuldigheid op mensenrechtengebied, “heeft voorkomen dat de M23 de stad Goma en andere plaatsen langs nationale weg 2 bedreigden”.

M23: meer en meer een conventioneel leger

Mevrouw Keita gaf toe dat de M23 zich steeds meer gedraagt als een conventioneel leger in plaats van een gewapende groep, met steeds meer gesofisticeerde vuurkracht en uitrusting.

“De dreiging die hiervan uitgaat voor de bevolking en de vredeshandhavers die een mandaat hebben om hen te beschermen is duidelijk,” erkende zij, alvorens hulde te brengen aan de negen vredeshandhavers die het leven lieten, waaronder acht op 29 maart bij een helikopterongeluk als gevolg van een vijandige operatie in een door de M23 gecontroleerd gebied en één op 5 april bij een offensieve operatie tegen de CODECO in Ituri.

Op basis van deze gegevens achtte zij het absoluut noodzakelijk dat de Raad zijn inspanningen verdubbelt met het oog op een snelle deëscalatie van de situatie en de onvoorwaardelijke ontwapening van de M23.

Oproep tot kalmte

Vervolgens veroordeelde mevrouw Keita diegenen die de spanningen tussen de gemeenschappen op regionaal niveau roekeloos aanwakkeren, en zei zij bemoedigd te zijn door de talrijke oproepen tot kalmte en veroordelingen van het aanzetten tot geweld door Congolese leiders, politici en leiders van de civiele samenleving.

De speciale vertegenwoordiger herhaalde dat het de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad is om volledige steun te verlenen aan de regionale inspanningen om de rust tussen de buurlanden te herstellen, hetgeen volgens haar een absolute voorwaarde is om een einde te maken aan de plaag van de gewapende groepen.

“Ik dring er bij de DRC en Rwanda op aan de komende top in Luanda, die wordt voorgezeten door president João Lourenço, aan te grijpen om hun geschillen door middel van dialoog op te lossen,” zei zij, en zij riep beide landen op ten volle gebruik te blijven maken van de bestaande subregionale mechanismen, zoals het uitgebreide gezamenlijke verificatiemechanisme.

Voorts toonde Keita zich ingenomen met de toezegging van de regering van de DRC om het overleg met de gewapende groepen voort te zetten en hen aan te moedigen het programma voor ontwapening, demobilisatie, gemeenschapsherstel en stabilisatie (DDRCS) uit te voeren.

“Verscheidene plaatselijke gewapende groeperingen hebben zich bereid verklaard de wapens neer te leggen”, aldus de commissaris, die eraan toevoegde dat een snelle en doeltreffende uitvoering van het PDDRCS van essentieel belang is om de weg te effenen voor vrede en stabiliteit in de DRC.

Ook de nationale politieke situatie heeft sinds haar laatste optreden belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt, aldus Keita, maar zij moedigde de autoriteiten van de DRC aan de democratische ruimte te vrijwaren en te zorgen voor de volledige eerbiediging van de fundamentele vrijheden, “met name gezien de herhaalde verlenging van de staat van beleg in de provincies Ituri en Noord-Kivu.

© CongoForum, 30.06.22

Beeld-bron: Radio Okapi

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.